آدرس:
خیابان امام خمینی، جنب مسجد کبود، مجتمع اداری-تجاری ابریشم، طبقه دم، واحد 6
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
تلفن:
04115595220
نمابر:
04115595221
Send an Email